Kas gi apglėbs nane švelniau,

Jei ne mamytės rankos?

Mažoj širdelėj bus ramiau

Apglėbus mamą brangią…