Dirbtuvėlė

ŠIAME MAŽYČUAME NAMELY

NYKŠTUKAI IŠKEPĖ DUONELę,

VISUS SVEČIUS LINKSMI VAIŠINA

IR DOVANĖLES JIEMS DALINA.